Умови обслуговування

Ці умови надання послуг (надалі «Умови» або «Угода») регулюють використання послуг (надалі «Послуги»), які надаються через веб-сайт serva.one та всі його субдомени (надалі іменується «Веб-сайт»), а отже, є Угодою між користувачем Сервісів і SERVA ONE LTD (далі – Оператор) як оператором Сайту.

Оператор загального обслуговування забезпечує створення та використання віртуального приватного сервера. (далі – ВПС) відповідно до умов, передбачених цим договором.

Використання Веб-сайту та/або Послуг може здійснюватися лише у зв’язку з цією Угодою, тому особа, яка планує використовувати Веб-сайт та/або Послуги, повинна уважно прочитати цю Угоду. Якщо особа повністю приймає умови Угоди, то ця особа може почати використовувати Веб-сайт та/або Послуги, в іншому випадку (навіть якщо особа не погоджується з будь-якими дрібними деталями цієї Угоди), особа повинна залишити Веб-сайт і негайно припинити використання Послуг. Використання вами Веб-сайту та/або Послуг у будь-який спосіб означає вашу згоду та повну згоду з умовами цієї Угоди. Оператор має право в односторонньому порядку внести зміни в Договір будь-яким способом і в будь-який час. У разі внесення таких змін Оператор повідомить про це шляхом розміщення оголошення на Сайті принаймні за 30 днів. Використання Послуг/Веб-сайту після закінчення терміну дії, зазначеного в оголошенні, означає повну згоду з такими змінами.

1. Реєстрація

1.1 Використовуючи Веб-сайт та/або Сервіси, будь-яка особа, яка користується Веб-сайтом та/або Сервісом (надалі Користувач), заявляє та гарантує, що йому/їй виповнилося 18 років. Оператор має право відмовити будь-якому Користувачеві в наданні послуг Сайту. Користувач несе повну відповідальність за те, щоб його дії на Сайті не суперечили будь-яким нормам, що застосовуються до цього Користувача. Користувач використовує Сайт і Сервіси тільки від свого імені, і будь-яке додаткове використання вважається порушенням цієї Угоди.

Використання Сайту та/або Сервісів співробітниками Користувача не вважається субвикористанням. Таке використання вважається використанням самим Користувачем, і, отже, кожна умова цієї Угоди поширюється на будь-якого працівника, який використовує Веб-сайт та/або Сервіси. Якщо Користувач сумнівається у своїй спроможності забезпечити дотримання його співробітником умов цієї Угоди, Користувач повинен не дозволяти такому співробітнику використовувати Сайт та/або Сервіси. Користувач несе повну відповідальність за дії та бездіяльність своїх співробітників та будь-яких інших афілійованих осіб.

1.2 Щоб використовувати Веб-сайт і Сервіси, Користувач повинен надати інформацію Веб-сайту та зареєструвати обліковий запис (надалі «Обліковий запис»). Користувач повинен надати точну та повну інформацію та оновити інформацію в обліковому записі. Заборонено:

1) використовувати як ім’я користувача ім’я, на яке поширюються будь-які права іншої особи, крім Користувача, без відповідного дозволу;
2) вибирати або використовувати ім’я іншої особи з наміром видати себе за цю особу;
3) використовувати як ім’я користувача образливе, вульгарне або непристойне ім’я (включаючи переклади та транслітерації).

Користувач несе виключну відповідальність за будь-які (без обмежень) дії, які відбуваються в Обліковому записі. Користувач несе відповідальність за безпеку пароля до Облікового запису і ні в якому разі не повинен публікувати будь-яку інформацію для входу. Використання облікового запису іншого користувача суворо заборонено без належного дозволу цього користувача. Користувач повинен негайно повідомити Оператора про будь-які зміни в праві Користувача на використання Веб-сайту та/або Послуг (включаючи будь-які зміни або скасування будь-яких ліцензій від будь-якого органу), порушення безпеки або несанкціоноване використання Облікового запису.

Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені нездатністю Користувача надати Оператору точну інформацію або забезпечити безпеку Облікового запису.

1.3. За цією Угодою під Оператором мається на увазі не тільки Оператор як юридична особа, а й весь його персонал та афілійовані особи.

2. Зміст

2.1 Будь-яка інформація, дані, текст, письмові повідомлення та коментарі, програмне забезпечення, сценарії, графіка та інтерактивні функції, створені, надані або іншим чином доступні на або через Веб-сайт та/або Послуги, називаються Вмістом; Вміст включає всі дані VPS, пов’язані з відповідним обліковим записом користувача.

Весь Вміст, доданий, створений, завантажений, надісланий, розповсюджений або опублікований за допомогою Послуг (прямо чи опосередковано) Користувачем (надалі іменований «Вміст користувача»), опублікований у відкритому доступі, приватно переданий або збережений на VPS, несе виключну відповідальність особи, яка створила такий Вміст користувача. Користувач несе відповідальність за те, щоб увесь Користувацький вміст, наданий цим Користувачем, був точним, повним і відповідав усім чинним нормам. Оператор не несе відповідальності за відповідність Контенту користувача вищезазначеним критеріям, і кожен Користувач використовує Сайт та/або Сервіси на власний ризик.

2.2 Використання, відтворення, модифікація, розповсюдження або зберігання будь-якого Контенту для цілей, відмінних від використання Веб-сайту, прямо заборонено без попереднього письмового дозволу Оператора. Продаж, ліцензування, оренда тощо будь-якого Контенту для комерційного використання або будь-яким способом, що порушує права третіх осіб, суворо заборонено.

2.3 Публікуючи будь-який Контент користувача, окрім Вмісту користувача, який передається приватно, Заявник цим надає Оператору всесвітню, невиключну, безстрокову, безоплатну, повністю оплачувану та передану ліцензію на використання, агрегування, відтворення, розповсюдження, підготовку похідних робіт відображення, виконання та іншим повним використанням такого Вмісту користувача у зв’язку з Веб-сайтом (включаючи субліцензування) та Оператором, включаючи, але не обмежуючись рекламою та розповсюдженням частини або всього Веб-сайту або Послуг (і похідних від них робіт). ) у будь-яких медіа-форматах і через будь-які медіа-канали (включаючи, але не обмежуючись сторонніми веб-сайтами та каналами), у тому числі після припинення дії відповідного Облікового запису користувача або Веб-сайту.

Цим користувач також надає кожній третій стороні невиключну безстрокову ліцензію на доступ до будь-якого Вмісту користувача, який надається такому користувачеві через Послуги.

3. Правила поведінки

3.1 Як умова використання, Користувач погоджується не використовувати Послуги для будь-яких цілей, заборонених цією Угодою. Користувач несе одноосібну відповідальність за кожну свою дію чи бездіяльність без будь-яких обмежень, у тому числі за дії своїх співробітників, афілійованих осіб та будь-якої особи, яка використовує Контент, створений Користувачем, розміщений на VPS Користувача.

Усі наведені нижче правила поведінки застосовуються до Користувача, його співробітників, афілійованих осіб та будь-якої особи, яка використовує Вміст, створений Користувачем, розміщений на VPS Користувача. Користувач несе повну відповідальність за дотримання цих правил поведінки всіма вищевказаними особами.

3.2 Користувач погоджується не передавати, не розповсюджувати, не публікувати, зберігати, посилати чи іншим чином передавати Контент, інформацію, програмне забезпечення або матеріали на Сервісі або через нього, які 1) є неправдивими, вводять в оману, неправдивими або неточними, і цей факт відомий користувач;

2) видає себе за іншу особу, крім Користувача;
3) містить будь-яку конфіденційну та/або секретну інформацію про будь-яку особу, крім Користувача, і без усіх необхідних дозволів;
4) заборонено відповідними нормативними актами у будь-який спосіб без будь-яких обмежень;
5) є незаконним, погрозливим, образливим, агресивним, наклепницьким, оманливим, шахрайським, посягаючим на конфіденційність іншої особи, незаконним, образливим, образливим або іншим чином неприйнятним, як визначено Оператором на власний розсуд.

3.3 Користувачі обмежені

1) вживати будь-яких дій, які накладають або можуть накласти (визначає Оператор на власний розсуд) необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру (або сторонніх постачальників), включаючи використання будь-якого механізму для перевищення обсягу ресурсів, призначених Користувачеві. за цим Договором;
2) перешкоджати (в тому числі намагатися це зробити) нормальній роботі Сайту або VPS;
3) обходити, обходити (у тому числі намагатися це зробити) будь-які запобіжні та (або) обмежувальні заходи;
4) збирати або копіювати будь-який Вміст із Веб-сайту;
5) запускати будь-яку форму «спаму» та/або виконувати будь-які дії, які можуть призвести до включення його IP-адреси та/або IP-адреси Оператора до будь-якого чорного списку;
6) використовувати VPS для діяльності з високим рівнем ризику (наприклад, коли збій обслуговування може призвести до серйозної шкоди, як-от смерті, травми або шкоди навколишньому середовищу);
7) вчиняти будь-які дії, що порушують Договір або суперечать (або потенційно можуть) загальноприйнятій моралі, змісту та/або будь-якому чинному нормативно-правовому акту, зокрема, забороняється брати участь у терористичній діяльності будь-яким чином; відмивання грошей; розповсюдження дитячої порнографії; вторгнення в приватне життя (включаючи публікацію та повторну публікацію наклепницьких висловлювань, переслідування та незручні дії); розпалювання національної, етнічної, расової та будь-якої іншої ворожнечі; підробка, викрадення особистих даних, неправильне введення або втручання в електронні комунікації; нечесна реклама, будь-які інші нечесні, аморальні та/або незаконні схеми; незаконна діяльність зі збору даних;
8) намагатися отримати будь-який вихідний код або основні ідеї чи алгоритми будь-якої частини Веб-сайту чи VPS;
9) поширювати або передавати будь-яким способом права, отримані за цим Договором;
10) будь-яким способом створювати похідні роботи (перекладати, змінювати тощо) на основі робіт будь-якої частини Веб-сайту та/або Послуг, що надаються ним;
11) створювати кілька облікових записів з однаковою платіжною інформацією, не повідомляючи Оператора до реєстрації;
12) ухилятися від законних запитів (прямих, непрямих, періодичних, у тому числі в статистичних цілях) державних органів та Оператора;
13) використовувати будь-яке програмне забезпечення зі зловмисними намірами, включаючи (але не обмежуючись) віруси, трояни, кейлоггери, ботнети, зловмисне програмне забезпечення, флуди, поштові та логічні бомби, атаки на відмову в обслуговуванні;
14) порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб (у тому числі права промислової власності);
15) використовувати VPS для будь-якої експортної або імпортної діяльності, яка не відповідає відповідним нормам Європейського Союзу;
16) зробити ваш обліковий запис користувача легко доступним (включаючи, але не обмежуючись: використанням слабких паролів або небезпечних протоколів, надання доступу до інформації для входу третім особам тощо).

3.4 Користувач повинен

3.4 Користувач повинен
1) дотримуватися всіх застосовних (включаючи міжнародні) норми, закони та правила;
2) неухильно виконувати умови цього Договору;
3) повідомляти Оператора про будь-яке порушення безпеки або загрозу та/або порушення цієї Угоди якомога швидше;
4) допомагати та підтримувати Оператора в лікуванні, запобіганні та/або розслідуванні порушення безпеки або порушення цієї Угоди;
5) повідомляти Оператора про будь-які порушення прав інтелектуальної власності щодо відповідних нормативних актів Європейського Союзу;
6) гарантувати, що будь-яка особа, яка використовує дані, що зберігаються на VPS та/або в Послугах, була проінформована про цю Угоду перед використанням даних.

3.5 Оператор має право доступу, перегляду, збору та розкриття будь-якої інформації з метою:

1) для виконання вимог органу та/або нормативних актів або Користувача, який опублікував інформацію;
2) для забезпечення виконання цієї Угоди, включаючи (але не обмежуючись) розслідування технічної проблеми або проблеми безпеки, порушення Угоди та/або правил. . У будь-якому випадку Оператор має право вжити будь-яких розумних і необхідних заходів для захисту себе, інших Користувачів і Сайту.

3.6. Оператор має право визначити, чи є дії Користувача порушеннямм.

3.3. цієї Угоди на власний розсуд Оператора.

3.7. Оператор має право припинити доступ Користувача з повідомленням або без нього. на ВПС у разі порушення цього Договору.

3.8. Оператор не несе відповідальності за використання сторонніх ресурсів або сервісів. Якщо Користувач отримує доступ до таких сервісів (у тому числі за посиланням, наданим Оператором), він робить це на власний ризик.

3.9. При отриманні претензії щодо дій або бездіяльності Користувачів від третіх осіб, Оператор може надати Користувачеві протягом 24 годин усунення викликаної вимоги. Чи вдалося Користувачеві усунути причину претензії, визначає Оператор на власний розсуд.

4. Платежі та виставлення рахунків

4.1 Перелік прийнятних способів оплати доступний на Сайті та може бути змінений Оператором у будь-який час.

4.2. Умови оплати, які надаються Користувачеві в процесі використання або підписки на послуги, є невід'ємною частиною цієї Угоди.

4.3. Оператор не володіє жодною платіжною системою та не є постачальником фінансових послуг. Оператор використовує такі послуги, що надаються третіми особами, для виставлення рахунків Користувачам. Обробка платежів здійснюється такими третіми сторонами та не входить у сферу дії цієї Угоди, тому, вибираючи певний спосіб оплати, Користувач:
1) повністю та беззастережно погоджується з умовами, пов’язаними з відповідним способом оплати;
2) дозволяє Оператор збирає комісію з постачальника платежів, обраного Користувачем;
3) надає актуальну, достовірну та повну платіжну інформацію під час використання послуг, передбачених цією Угодою.

4.4. Оператор не несе відповідальності за дії або бездіяльність платіжної системи.

4.5. Термін дії цієї Угоди становить один місяць з дати електронної реєстрації Користувача для використання Послуг шляхом створення Облікового запису.

4.6. Усі рахунки номіновані, і Користувач повинен оплачувати їх у євро.

4.7. Рахунок Користувачеві виставлятиметься щомісяця з терміном сплати в чотирнадцять днів, якщо Користувач і Оператор спеціально не домовляться про інше (наприклад, річний платіж, спеціальні пропозиції тощо).

4.8. Плата за послуги за цією Угодою, як правило, є щомісячною, тому Оператор має право стягувати періодичні платежі (наприклад, щомісячні) без додаткового дозволу Користувача до попереднього повідомлення Користувача (отримання якого повинно бути підтверджено Оператором). що він припинив дію цього дозволу. Таке повідомлення не вплине на платежі, надані Оператору.

4.9. У разі скасування способу оплати з будь-якої причини (включаючи, але не обмежуючись: крадіжку, втрату, несанкціоноване розголошення реєстраційної інформації), Користувач повинен негайно повідомити про це Оператора. Якщо Користувач цього не робить, то він прямо погоджується з тим, що Оператор продовжить стягувати з Користувача плату за послуги.

4.10. Якщо термін погашення будь-якого рахунку Оператора перевищує 15 днів, то Оператор має право припинити надання послуг Користувачеві та/або отримати повну суму, включаючи гонорари адвокатів і судові витрати.

4.11. Якщо термін дії будь-якого облікового запису Оператора перевищує 21 день, то Оператор має право повністю видалити відповідний Обліковий запис користувача та/або всю пов’язану з ним інформацію (включаючи Вміст користувача та VPS). Про такі наміри Оператор повинен повідомити Користувача не пізніше ніж за п'ять днів до видалення.

Застосовні правила та юрисдикція

5.1. Будь-які суперечки, розбіжності чи претензії, що виникають у зв’язку з цим Договором або його порушенням, припиненням чи недійсністю, вирішуються в United Kingdom судах.
5.2. Ця Угода регулюється законами та нормативними актами United Kingdom.

6. Інші умови

6.1. Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за будь-який Вміст, який міститься під час доступу через Веб-сайт і/або Послуги, включаючи, але не обмежуючись: за походження, точність, авторське право чи законність матеріалу чи Вмісту.

6.2. Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за будь-яку втрату прибутку, втрату даних, витрати на придбання замінних товарів чи послуг або спеціальні, непрямі, випадкові, штрафні, компенсаційні чи непрямі збитки будь-якого роду, замінені товари чи послуги (незалежно від їх виникнення) , за будь-які помилки, віруси тощо (незалежно від джерела походження) або за будь-яку пряму шкоду, що перевищує (сукупно) одну щомісячну плату, сплачену Користувачем за попередній місяць, що передує дню зловмисної події.

6.3. Послуги та вміст надаються «як є», «як доступно» та без будь-яких гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, непрямими гарантіями власності, відсутності порушень, комерційної придатності та придатності для певної мети, а також як будь-які гарантії, передбачені будь-яким курсом дій або торгівлею, усі з яких прямо відхиляються. Кожен Користувач використовує Веб-сайт і його Сервіси виключно на власний ризик.

6.4. Користувач зобов’язується захищати, відшкодовувати та звільняти Оператора від будь-яких зобов’язань, претензій і витрат, включаючи будь-які гонорари адвокатів, які виникають або пов’язані з використанням Користувачем (або будь-якою третьою стороною, яка використовує Обліковий запис чи ідентифікаційні дані), або неправомірним використанням або доступом до VPS і Послуг , Вміст (включаючи Вміст користувача), порушення цієї Угоди чи будь-якого закону, або порушення будь-якої інтелектуальної власності чи інших прав будь-якої фізичної чи юридичної особи.

6.5. Оператор не гарантує, що Послуги будуть безпечними або доступними в будь-який час або в будь-якому конкретному місці; будь-який вміст або програмне забезпечення, доступне в службах або через них, не містить вірусів чи інших шкідливих компонентів; будь-які дефекти або помилки будуть виправлені; або результати використання послуг відповідатимуть вашим вимогам або принесуть вам задоволення.

6.6. Користувач несе повну відповідальність за створення резервних копій, якщо він не підписався на автоматичне резервне копіювання, надане Оператором. Оператор не зобов'язаний цього робити; тому Оператор не несе відповідальності за втрату даних внаслідок неможливості відновлення інформації.

6.7. Користувач повинен вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої від Оператора. Користувачеві заборонено будь-яким чином розголошувати таку інформацію.

6.8. Ніхто не несе відповідальності за невиконання умов цього документа в тій мірі, в якій сторона не може виконувати свої функції внаслідок форс-мажорних обставин (будь-яка дія чи подія, що відбувається та перебуває поза розумним контролем сторони, включаючи, але не обмежуючись до, стихійних лих, війни, заворушень або заворушень, страйків, будь-яких дій урядової установи, погоди, карантину, пожежі, повені, землетрусу, вибуху, комунікаційного або комунального збою, збою в Інтернеті, вторгнення інопланетян або будь-якої непередбаченої зміни обставин або з будь-яких інших причин, які не залежать від будь-якої зі сторін). Ніякі обставини непереборної сили не звільняють сторону від інформування іншої сторони про таку подію та вжиття розумних заходів для відновлення можливості виконання цієї Угоди.

6.9. Оператор повідомляє Користувача електронною поштою, яку Користувач вказує в Обліковому кабінеті, про те, що Користувач повідомляє Оператора електронною поштою, вказаною на Сайті.

6.10. Ця Угода є повною та повною угодою між Користувачем та Оператором. Користувач і Оператор пов'язані цією Угодою з дати придбання Сервісу до моменту розірвання Угоди.

6.11. Цей Договір вважається розірваним, якщо одна сторона повідомить інші сторони про свій намір припинити дію цього Договору і при цьому сторони не мають невирішених суперечок, а всі Послуги, надані до дати розірвання, оплачені в повному обсязі. Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду в разі порушення Користувачем цієї Угоди без будь-яких обмежень.

>